Документация
Документация

Продуктите са нотифицирани в портала за  козметични продукти ( CPNP ) към Европйската комисия и са с  всички необходими сертификати и  удостоверения от сертифицирани  лаборатории в страната.